Mae Aber LibTeachMeet yn dod i Aberystwyth ar Fehefin 3ydd 2015. Y thema eleni yw: Darganfod amser ar gyfer y gorffennol: Casgliadau Arbenning yn Oes y Rhyngrwyd.

Tom's Cabin

Darganfod Amser ar gyfer y gorffennol: Casgliadau Arbennig yn Oes y Rhyngrwyd

Mae brwdfrydedd mawr ymysg llyfrgellwyr i gatalogio a hyrwyddo’u Casgliadau Arbennig. Fodd bynnag, gyda’r dechnoleg newydd sydd ar gael, ni fu gwell amser i atgynhyrchu deunydd prin a’i ledaenu i gynulleidfa byd eang. Ac eto mae cyllidebau’n lleihau ynghyd a blaenoriaethau gweithredol yn aml yn golygu fod yna ond ychydig amser i lawn archwilio’r potensial mai’r dechnoleg hwn yn ei ganiatáu.

Felly beth yw dyfodol ein Casgliadau Arbennig?

Mae Sefydliadau yn Aberystwyth yn cynnwys cyfoeth o ddeunydd Casgliadau Arbennig sydd bron yn ddigyffelyb ac mae felly yn fan delfrydol ar gyfer cyfarfod ‘LibTeachMeet’ ac rydym yn gobeithio denu siaradwyr o sawl sefydliad yn y dref.

Felly, dewch i’n ‘LibTeachMeet’ ni yn Llyfrgell Hugh Owen, Aberystwyth am 2 o’r gloch dydd Mercher, 3ydd Mehefin 2015 a dwedwch wrthym mewn pum munud am eich profiad chi gyda Chasgliadau Arbennig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s